שיקט אריין אייער אייגענע מעשה צו טיילן מיט’ן ציבור!

איר האט ארויסגענומען א נקודול’ה פון סיי וועלעכע ניגון פון מיכאל’ס אלבוימ’ס? שיקט עס אריין מיר וועלן עס לייגן אן א נאמען לויט אייער פארלאנג!  – זייט מהנה אנדערע יודן…

READ OTHER PEOPLES
STORIES WITH MICHOEL

Anonymous #3

I Wasn’t very close with michoel at all but in the last few years i knew him a little so we used to talk a little here and there when we bumped into each other. One thing that stood out to me is when...

Anonymous #2

איך קען דערציילען א אייגענע מעשה וואס ר’ מיכאל האט מיר שטארק מחזק געווען, איך האב געהט א שווערע תקופה א העטלעכע האלבע יאר צוריק, איך בין געווען שטארק דעפרעסט און צובראכן. בהשגחה פרטית איז...

Heshy Lowy

In Memory Of Michoel Schnitzler We Going To Miss You So Much ‏Saturday Night April 15 2023 https://youtu.be/u4zDYvjhfrM...

Sruly Godlewsky

 It was a few years ago when I opened my new service business of cleaning Ducts, Michoel wanted to support Me and help me out so he called me to do a cleaning. Still, I noticed that he didn’t really...

Joel Landau

I personally never really met him.But I am a fan of his albums, I was always listening only to his tapes, recently I have started singing his songs at my Suades shabbos and yom tov and it gives me...

Anonymous #1

איך האב נישט געקענט קיינמאל ר’ מיכא’לען זכרונו לברכה אבער ווי גאנץ כלל ישרא’ל מיטגעהאלטן זיינע קליפס. און אלץ בחורל זיינע חתונה זינגען. איך בין אזויפיל געוואר געווארן פון זעהן דעם...

Shlepshitz Wrote

אוי וויי בד”ה איך בין באמת צושפילט און צושודערט… איך בין נישט קיין בעל הספד אבער אויך נישט קיין בעל שתקן וויפיל איך וויל שוין יא רעדן שטיקן די טרערן. אבער די פינגער קענען קלאפן און קלאפן...

Let’s hear YOUR story!

We are sure your story is special – let others hear and read more about it, לע”נ Reb Michoel.