לעגענדארער בעל מנגן און משמח אלוקים ואנשים ר’ מיכאל שניצלער ע”ה

“די גוט הארץ וואס האט אזויפיל אידן משמח געווען האט אויפגעהערט קלאפן” – כ”ג ניסן תשפ”ג

Anonymous #2

איך קען דערציילען א אייגענע מעשה וואס ר’ מיכאל האט מיר שטארק מחזק געווען, איך האב געהט א שווערע תקופה א העטלעכע האלבע יאר צוריק, איך בין געווען שטארק דעפרעסט און צובראכן. בהשגחה פרטית איז אנגעקומען צו מיר די געוואלדיגע ניגון פון ר’ מיכאל זצ”ל ‘עבדו את השם בשמחה’, איך פלעג האס הערן דאס ניגון אפאר מאל יעדן טאג, אין איך קען נישט מסביר זיין ווי שטארק דעם ניגון האט מיר מחזק געווען, סי האט מיר פשוט אריין געשפריצט אין מיינע האדערן פרישע פליט, א חיות דקדושה, און פיל פיל שמחה אזוי ווי נאר רבי מיכאל האט געקענט…. מיר ווארטן שוין אויף תחיית המתים צו זיך זען נאכאמאל מיט ר’ מיכאל און הערן נאך אזעלעכע ניגונים!.